Truyền thông trực tiếp về mô hình bác sỹ gia đình cho 1400 người dân

Nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân về mô hình Bác sỹ gia đình giúp người dân được chăm sóc toàn diện, liên tục, góp phần hoàn thành xuất sắc công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân huyện Sóc Sơn. Từ ngày 14/6 đến ngày 17/6, Trung tâm y tế đã tổ chức 4 lớp truyền thông trực tiếp mô hình Bác sỹ gia đình cho 800 người dân tại 4 xã Nam Sơn, Việt Long, Mai Đình, Phù Linh trong đó mỗi xã 200 người tham dự. Buổi truyền thông đã giúp cho người dân hiểu được nguyên lý hoạt động, lợi ích của của mô hình Bác sỹ gia đình, từ đó góp phần phát triển mô hình Bác sỹ gia đình trong cộng đồng.


                      Mặc dù trời nắng nóng, người dân vẫn tích cực tham dự buổi truyền thông

Trước đó, trong tháng 5, Trung tâm y tế Sóc Sơn cũng đã truyền thông trực tiếp cho 3 xã là Bắc Sơn, Xuân Thu và Tiên dược với số người tham dự là 600 người. 

                                                                                                                                                   Nguyễn Huệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *