Xã Thanh Xuân: Hơn 200 người dân được truyền thông tìm hiểu về mô hình bác sỹ gia đình

Nhằm nâng cao nhận thức về mô hình Bác sỹ gia đình giúp người dân được chăm sóc toàn diện, liên tục, góp phần tăng cường chất lượng sức khỏe ban đầu cho nhân dân, ngày 18/8/2016 Trung tâm Y tế Sóc Sơn đã tổ chức truyền thông trực tiếp mô hình bác sĩ gia…

Xem thêm