Tiếng Việt

Hotline: 0914 637 689

Thủ tục hành chính

Đề án thu hút bác sỹ về làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn giai đoạn 2018-2020 Đề án thu hút bác sỹ về làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn giai đoạn 2018-2020
Ngày đăng: 12/04/2018 - 2552 lượt xem
Việc xây dựng và ban hành chính sách "Thu hút bác sĩ về làm việc tại trung tâm y tế huyện Sóc Sơn" nhằm thu hút nguồn nhân lực mà đơn vị đang có nhu cầu tiếp nhận, đáp ứng yêu cầu về số lượng, đồng thời nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện.
[Chi tiết ]
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng Nghị định số 91/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng
Ngày đăng: 11/09/2017 - 1069 lượt xem
Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, bao gồm: Nội dung thi đua, tổ chức phong trào thi đua, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua; hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định khen thưởng; trình tự thủ tục khen thưởng; quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; quỹ thi đua, khen thưởng; quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tập thể được khen thưởng.
[Chi tiết ]
Luật số 84/2015/QH13 Quy định về Luật an toàn, vệ sinh lao động
Luật số 84/2015/QH13 Quy định về Luật an toàn, vệ sinh lao động
Ngày đăng: 27/04/2017 - 1458 lượt xem
Luật này quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.
[Chi tiết ]
Thông tư liên tịch số 10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ Thông tư liên tịch số 10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ
Ngày đăng: 06/09/2016 - 1129 lượt xem
Thông tư liên tịch này quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ
[Chi tiết ]

 
Luật số 40/2009/QH12 Quy định về Luật khám bệnh, chữa bệnh
 Luật số 40/2009/QH12 Quy định về Luật khám bệnh, chữa bệnh
Ngày đăng: 22/08/2016 - 1743 lượt xem
Luật này quy định quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
[Chi tiết ]
Thông Tư  07/2014/TT-BYT Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế 
Thông Tư 07/2014/TT-BYT Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế
Ngày đăng: 22/08/2016 - 2853 lượt xem
Thông tư này quy định nội dung Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế và trách nhiệm tổ chức thực hiện của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
[Chi tiết ]
Đăng ký nhận bản tin:
Thống kê truy cập:
Đang online: 8 -
Tổng số truy cập: 1.892.209
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn

Số giao dịch: 0423 595 0998 - Fax: 04 3884 0443

Số tư vấn tiêm chủng: 0989 981 425

Đường dây nóng trực lãnh đạo: 0914 637 689

Email: ttythss@hanoi.gov.vn

 
Website: www.trungtamytesocson.org.vn

 

Bản quyền thuộc trungtamytesocson.org.vn
Thiết kế website    SEO -  Tất Thành